Marknadens första optiska Multi-Service Mobile Backhaul-lösning

Transmode lanserar branschens första optiska Multi-Service Mobile Backhaul lösning. Lösningen för WDM över fiber stödjer både "hybrid" traditionell TDM- och Ethernet-trafik och multipla synkroniseringsströmmar över en våglängd.

Lösningen gör det därför möjligt att ha en friktionsfri övergång till Ethernet och helt IP-baserade backhaulnät samt att få en kostnadseffektiv utbyggnad av 3G- och LTE-tjänster.
Den nya Multi-Service Mobile Backhaul-lösningen skapar ett fiberbaserat backhaulnät som genom unik och värdefull differentiering hjälper operatörer att överbrygga sina synkroniserings- och bandbreddsproblem så att de kan rulla ut nya 3G, LTE-baserade och 4G tjänster både snabbare och med större tillförsikt.
Med hjälp av multipla synkroniseringssignaler till basstationen kan operatören samtidigt stödja en mix av 2G (TDM), 3G (TDM/Ethernet) och LTE/4G (Ethernet) radiobasutrustning samt befintliga E1/T1, FE/GE och STM-1/OC-3 för en eller flera mobiloperatörer. Genom att flera olika trafiktyper och tjänster stöds möjliggörs en gradvis migrering och man kan göra selektiva kapacitetsuppgraderingar i tätbebyggda områden utan att påverka nätets arkitektur. Det gör den lämpad att stödja övergången till helt IP-baserad kommunikation även i fasta nät.

Comments are closed.