Mänsklig interaktion med intelligenta fordon

De senaste fem åren har doktoranden Maytheewat Aramrattana utvecklat ett simuleringsprogram för att testa och utvärdera funktioner i intelligenta fordon, inklusive hur människor agerar i trafiksituationer. Forskningen har gjorts i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, med målet att förbättra infrastruktur och teknik.

– Det är viktigt att människor är delaktiga i att testa och utvärdera nya transportsystem, säger doktoranden Maytheewat Aramrattana, som försvarar sin doktorsavhandling i ämnet den 12 december. Genom den simulering som jag har byggt kan vi studera hur mänskliga förare använder och interagerar med kooperativa automatiserade fordon. Det ger oss en bättre förståelse för hur samhället uppfattar och reagerar på framtidens fordon.

Med kooperativa automatiserade fordon menas intelligenta bilar, bussar och lastbilar som kommunicerar med varandra och omgivande trafiksystem för att navigera och köra mer eller mindre automatiserat, av sig själva. Skiftet till kooperativa och mer automatiserade fordon förespås av många experter som närstående. Maytheewat Aramrattana tror att övergången kommer att inledas i begränsade områden i vägnätet som successivt utökas.

– Kooperativa, automatiserade och delvis autonoma fordon används redan i dag inom avgränsade områden som till exempel gruvor, hamnar och lager. För oss människor har många förutspått att vi kommer att få fler bilanvändare men färre bilägare, på grund av det växande intresset för bilpooler. Om vi blickar väldigt långt in i framtiden kanske din bil själv kan köra i väg och göra andra uppgifter medan du är på jobbet. Till exempel hämta matvaror, köra till en verkstad för kontroll eller låta andra människor använda den så att du kan tjäna pengar. Det sätt som vi flyttar varor kanske inte kommer att förändras särskilt mycket, det blir nog bara mer och mer automatiserat.


Simuleringen gör det möjligt att studera hur mänskliga förare agerar i trafiksituationer med intelligenta fordon

Fordonståg, eller ”platooning”, som innebär att ett antal automatiserade och uppkopplade kooperativa fordon kör på rad med kort avstånd mellan varandra för att spara bränsle och minimera vägutrymme, är redan en verklighet på våra vägar. Den trådlösa kommunikationen mellan fordon i ett fordonståg är avgörande – om den brister i bara några enstaka sekunder kan resultatet bli förödande. Eller om en ”utomstående” bil skulle köra in mellan två lastbilar i fordonståget. Maytheewat Aramrattana förklarar:

– Det finns många scenarier att överväga när man utvärderar säkerheten för fordonståg. I simuleringsprogram har jag gjort säkerhetsanalyser vid situationer när ett vanligt fordon, alltså utan automatisering eller uppkoppling, ändrar körfält och hamnar mellan fordonen i ett fordonståg, en så kallad ”cut-in-situation”.

Maytheewat Aramrattana valde att studera denna specifika trafiksituation eftersom den är relativt vanlig och utgör en säkerhetsrisk. Resultaten av simuleringarna visar att situationen kan vara farlig, särskilt eftersom det är så många faktorer inblandade.

– Fordonståg bör utvecklas till att kunna hantera sådana situationer. Men det finns inga standarder eller riktlinjer för detta just nu.

2016 vann ett lag med masterstudenter från Högskolan i Halmstad den prestigefyllda tävlingen Grand Cooperative Driving Challenge 2016 (GCDC). Maytheewat Aramrattana var tillsammans med sin kollega Wojciech Mostowski gruppledare för laget. Två år senare, i maj 2018, hjälpte Maytheewat Aramrattana sex ingenjörsstudenter på Högskolan i Halmstad under en internationell drönartävlinglänk. Studenterna konstruerade en avancerad självflygande drönare som automatiskt kunde plocka upp en annan drönare. Halmstad-laget kom på andra plats i tävlingen. Nyligen var Maytheewat Aramrattana dessutom del i en grupp från Högskolan i Halmstad som vann ett hackathon arrangerat av Volvolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Laget skapade en applikation till smarta telefoner för automatisk inspektion av grävmaskiners underdelar.

– Under hackathonet arbetade mina kollegor Sepideh och Hassan och jag mestadels på en mobilapplikation för Android, något som vi aldrig har gjort tidigare. Det var roligt!

Maytheewat Aramrattana ska fortsätta att arbeta på VTI som forskare och är fast besluten att bidra till säkrare autonoma fordon. Hans handledare, både vid VTI och vid Högskolan i Halmstad, är mycket nöjda med hans arbete:

– Projektet har genomförts enligt plan med genomgående högkvalitativa publikationer som har lett fram till doktorsavhandlingen. Sammantaget har Maytheewat gjort ett mycket bra jobb och hållit tidplanen, säger Jonas Jansson på VTI.

– Projektet är nu färdigt och flera intressanta resultat kring den simuleringsbaserade metoden för test av funktioner och scenarios i så kallade kooperativa intelligenta transportsystem har publicerats och sammanfattats i doktorsavhandlingen. Jag är nöjd med arbetet och samarbetet med Maytheewat, säger Tony Larsson, professor i inbyggda system vid Högskolan i Halmstad.
Text: Louise Wandel, bild: Kristina Rörström, Lotta Andersson, Maytheewat Aramrattan

Comments are closed.