Mångmiljonsatsningar på klimatforskning

Mittuniversitetet gör de närmaste åren stora satsningar på forskning och utveckling inom grön energi, klimatförbättrande åtgärder och miljöteknik. De olika forskningsprojekten har nu sammanlagt beviljats 48,5 miljoner kronor i stöd från EUs regionala utvecklingsfond.


Essvik utanför Sundsvall. Foto: Inger Axbrink

I projektet DRIVE ligger fokus på grön energi genom att utveckla bland annat superkondensatorer, en typ av snabba batterier. Mittuniversitetet är världsledande inom storskaliga processer för superkondensatorer och ett av målen är att öka lagringskapaciteten i litiumjonbatterier för elbilar. I projektet bedrivs också forskning på en helt ny elektrisk motor, speciellt anpassad för elbilar, med hjälp från industrin inom kraftelektronik.
– Vi forskar kring hela kedjan – från hur energi skapas på ett så miljövänligt sätt som möjligt till hur vi kan använda och återanvända den, säger Håkan Olin, professor i fysik vid forskningscentrum Fibre Science and Communications Network, FSCN, på Mittuniversitetet. Vi ska till exempel kombinera våra senaste forskningsresultat i energilagring och kraftelektronik för att forska kring hur snabbladdning av elfordon kan utvecklas i större skala i flerfamiljshus utan att man behöver öka effekten i nätet eller bygga nya kraftledningar.
I projektet MiLo – miljön i kontrolloopen, handlar det om att utveckla teknik för att mäta och övervaka miljön i realtid. Miljöinformation i realtid skapar bättre förutsättningar för samhälle och industrier att ta hänsyn till miljön för att styra verksamheten. Forskarna kommer bland annat att utveckla kamerateknik för fjärrövervakning och fjärrstyrning av flygplatser och använda strålningsbaserad röntgenteknik för att mäta tungmetaller i t ex fiberbankar. I projektet ingår även att utveckla ljudmätningar i industriella miljöer för att kunna identifiera var och vad som orsakar ljudföroreningar.
– Tillsammans med ett stort antal privata och offentliga aktörer i regionen ger projektet MiLo en möjlighet för Mittuniversitetet att ta en ledande roll i Sverige inom miljömätning, säger Benny Thörnberg, docent vid forskningscentret STC, Sensible Things that Communicate. Det finns också ett stort intresse från regionens företag för att utveckla effektivare metoder för miljömätningar, vilket utgör en viktig del av forsknings- och utvecklingsarbetet.
I det tredje projektet, BioRem Fiber, är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad bioremediering. Fiberbankarna har bildats genom utsläpp av förorenat processvatten från trä- och massaindustri och innehåller miljöfarliga tungmetaller och organiska miljögifter. Fiberbankarnas giftiga innehåll har kartlagts av bland andra Länsstyrelsen i Västernorrland och Sveriges geologiska undersökning och nu behöver nästa steg ta vid. En konkret åtgärd är att bygga en pilotanläggning där fibermaterialet avgiftas från tungmetaller och miljögifter, så att det sedan kan nyttiggöras.
– Projektet ska bidra till en hållbar miljö samtidigt som processer utvecklas för att transportera upp materialet för avgiftning eller för behandling på plats, säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi vid avdelningen för kemiteknik på Mittuniversitetet. Vi genomför projektet i samarbete med näringslivet och genom att ligga i framkant i forskning och utveckling ska det också resultera i att företag i regionen tar en ledande position med sitt miljöarbete, vilket kan öka deras omsättning och skapa nya arbetstillfällen.

Comments are closed.