Mångmiljonsatsning på forskarskola för AI

KK-stiftelsen beviljar Örebro universitet 21,6 miljoner kronor för att starta företagsforskarskola inom AI och robotik. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen 51,8 miljoner kronor.

– Det finns ett stort behov av kompetens inom AI och robotik, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Forskarskolan blir därmed mycket viktig för näringslivets konkurrenskraft samtidigt som den också kompetensutvecklar akademin.

Centrumbildningen på Örebro universitet bedriver en framgångsrik och erkänd forskning inom autonoma system samt AI och robotik. Nu bygger man i tätt samarbete med industrin upp den helt nya Företagsforskarskolan för AI och robotik.

– AI-utvecklingen går otroligt snabbt, säger Eva Schelin. Då är det viktigt att industrin hänger med – men det är också väldigt viktigt att akademin hänger med. AI är ett viktigt område för svenskt näringsliv, och universitetet kan med sin starka forskning bidra till en betydande kompetenshöjning för både individerna och företagen som medverkar.

En rad större och mindre svenska företag kommer att delta i projektet, såsom Epiroc, Saab, Ericsson, Scania och wec360°.

– Industrin får ett rejält kompetenslyft, säger Amy Loutfi, vice rektor med ansvar för AI vid Örebro universitet och projektledare för forskarskolan. De får tillgång till personer som inte bara har kunskaper i framkant om AI, utan också förstår näringslivet.

Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på den nya forskarskolan. Bland annat skall minst tio industridoktorander rekryteras, alltså personer anställda inom industrin som ska forska och disputera vid universitetet. De kommer att få både stöd av universitetets erfarna forskare och särskilt anpassade kurser för att nå framgång i sina forskningsprojekt.

Forskningen kommer att ta sikte på nästa generation av AI-system.

– Människor och AI ska kunna arbeta sida vid sida, och då måste exempelvis den artificiella intelligensen bli bättre på att anpassa sig efter vad människan behöver och på att förklara sina resultat för människor, säger Eva Schelin.

Den nya företagsforskarskolan vid Örebro universitet blir en brygga mellan näringslivet och universitetet. Den startar i vår och pågår fram till och med sommaren 2025.

 

Comments are closed.