Magnetism i platina

Forskare vid KTH med kollegor har visat att platina kan bli magnetisk.Starkare motorer och energisnålare kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar kan bli resultat så småningom.

Anna Delin, vid avdelningen för tillämpad materialfysik på KTH har, tillsammans med forskare från Italien och Argentina, gjort kvantmekaniska beräkningar på nanotrådar av ädelmetallen platina.

Resultaten visar att platina kan bli magnetisk trots att den vanligtvis är omagnetisk. Rönen kan få användning inom forskningen om spinntronik. (Teknik som magnetiskt istället för elektriskt styr elektronerna i små komponenter.)

Den nya effekten kallas för kolossal magnetoanistropi, CMA.

– Vi försöker förstå de grundläggande egenskaperna hos magnetiska nanosystem. Magnetismen i nanosystem beter sig varken som i vanliga magneter eller som i enskilda atomer, utan har helt nya, mer komplexa egenskaper. Tanken är att dessa egenskaper ska kunna utnyttjas i spinntroniktillämpningar eller i andra innovationer, säger Anna Delin.

Genom att nanostrukturera magnetiska material kan man få fram mycket kraftigare magneter och magneter med nya egenskaper, vilket i sin tur kan ge starkare motorer och i förlängningen exempelvis energisnålare kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar.

Källa.: KTH via nyhetsbrev IVA 

Comments are closed.