Lyckad nyemission för norsk tunnfilm

Det norska företaget Thin Film Electronics ASA, som tillverkar tryckta minneskretsar i plast, tar in 45 miljoner kronor i en lyckad nyemission.

Företagets styrelse beslutade efter stängningen av aktiehandeln den 12 mars att genomföra en riktad nyemission på 25.000.000 nya aktier i bolaget till ett pris av 1,80 norska kronor per aktie, och fick därmed in 45 miljoner norska kronor i nytt kapital.

Dessutom föreslår företaget en teckningsoption för varje två aktier som tecknats. Teckningsoptionerna kommer att ha ett lösenpris på 2,20 norska kronor per aktie och har en löptid på ett år. De potentiella, kombinerade bruttointäkterna blir således 72,5 miljoner norska kronor. Emissionen av teckningsoptioner är villkorat av ett godkännande av företagets bolagsstämma den 10 maj 2012.

Företaget anser att beloppen från dessa två finansieringsomgångar kommer att vara tillräckliga för att finansiera verksamheten i bolaget fram till 2014.

Comments are closed.