Lund Life Science Incubator blir SMILE

– Vi vill ha ett namn som alla enkelt kan kom ihåg och som är lätt att använda både på svenska och på engelska. Vi hoppas att namnet också kan bli en stark symbol för vår verksamhet som handlar om att stötta innovationer och företag inom Life Science, säger Ebba Fåhraeus, VD på SMILE sen ett år tillbaka.

SMILE är en akronym för Strengthen Mankind – Innovation – Life science – Entrepreneurship och på svenska, Stärker Människors liv – Innovation – Life science – Entreprenörskap.
– Våra bolag arbetar för en bättre hälsa för människor globalt. Det vi på inkubatorn gör handlar om att stötta entreprenörer så att forskningsupptäckter når ut till samhället vilket på sikt kommer bidra till längre och friskare liv, säger Ebba Fåhraeus.
SMILE har sina lokaler på Medicon Village i Lund. I dag arbetar 130 personer i 24 bolag med att förflytta forskningsresultat från teori till praktik. Det kan handla om diagnostik, framtida läkemedel och ny behandlingsmetodik, t ex via området e-hälsa.
På SMILE finns ett så kallat Makers Space för Life Science vilket innebär att det finns gemensamhetslaboratorier med ca 400 instrument, teknik, kompetens och nätverk av specialister. Här får den som bär på en idé eller ett forskningsresultat möjlighet att utveckla sin tanke till konkret handling.
– Tillgången till analysinstrument och annan utrustning är helt vital för tidiga bolag inom vårt fält men är mycket dyrt att investera i. Det är svårt att få finansiering till det, och genom att tillhöra inkubatorn SMILE kan bolagen koncentrera sig på att bygga team och utveckla sin affär snarare än att investera i instrument.
I samband med namnbytet ändras också hela företagsprofilen och den som vill kommunicera med SMILE framöver får bekanta sig med den nya toppdomänen .life.
– Det representerar det vi är, liksom att vår nya logga leker med tillväxttanken genom att vara inspirerad av en petriplatta.

Comments are closed.