LTU koordinator för europeiskt miljardprojekt

Ett 80-tal parter och en total budget på närmare en miljard kronor. Projektet, som döpts till Arrowhead, kan bli ett av de största i Europa inom utveckling av automation för tillverknings-, energi- och processindustrin. Och LTU, genom professor Jerker Delsing, axlar ledarrollen som koordinator.

 

Bland de många parterna återfinns företagsjättar såsom Siemens, Metso och Honeywell.

– Att LTU får förtroendet att leda ett sådant här stort projekt är väldigt betydelsefullt, säger Jerker Delsing vid EISLAB i Luleå.

Anledningarna till det givna förtroendet, tror Jerker Desling är flera.

– Dels har vi redan deltagit i flera framgångsrika projekt, dels har vi skapat ProcessIT.EU. Att koordinera det här projektet ger oss ytterligare internationell reputation och möjliggör för ännu fler samarbeten i framtiden.

En projektansökan, även den koordinerad av Jerker Delsing, ska inom kort lämnas in till det europeiska industriförbundet Artemis. Projektet riktar sig till tillverknings-, process- och energiindustrin. Syftet är att hitta metoder för förbättrad kommunikation mellan inbäddade automationssystem, så kallad tjänsteorienterad arkitektur. I dagsläget krävs det såväl avancerad design som stora personella insatser när ett stort antal apparater ska kopplas samman och kommunicera. Ny teknologi skulle helt enkelt kunna förbättra och energieffektivisera produktionsflöden och därmed bidra till en mer samverkande automation.

– Det finns redan flera projekt genomförda inom det här området. Men den stora, övergripande frågan har aldrig blivit löst och det här projektet vill skapa en rörelse i den riktningen, säger Jerker Delsing.

Ett automatiserat system som skulle vinna mycket på bättre kommunikation, är så kallade intelligenta kullager. LTU bedriver redan i dag tillsammans med SKF, forskning kring intelligenta kullager i malmvagnar. I dessa kullager sitter en sensor som på förhand kan varna när kullagret till exempel är på väg att gå sönder. Förhoppningen är att sådana varningssystem ska kunna nå flera relevanta instanser, exempelvis lokföraren, Trafikverket och gruvbolaget.

Utvärdering av projektansökan sker i mitten av oktober. Blir det grönt ljus drar Arrowhead i gång under det första kvartalet 2013. Projektet ska pågå i fyra år och har en budget på 90-100 miljoner euro, varav Jerker Delsing uppskattar att mellan 20 och 35 miljoner kronor kan komma Luleå tekniska universitet till del. Vid LTU är förutom EISLAB, även Avdelningen för drift, underhåll och akustik och Avdelningen för arbetsvetenskap involverade i projektet.

Comments are closed.