LTU-instrument åker till Mars

Habit är namnet på det första svenska instrument som ska placeras på mars yta. Det har utvecklats av en internationell forskargrupp som leds av professor Javier Martin-Torres vid Luleå tekniska universitet (LTU).


3D-animering av det banbrytande nya multiinstrumentet som ska placeras på mars yta vid ESA:s nästa stora marsexpedition. Utvecklingen av instrumentet leds av Luleå tekniska universitet. Licens: Creative Commons.
Bild: Luleå tekniska universitet

Det är den europeiska rymdorganisationen ESA European Space Agency som har valt ut mätinstrumentet till sin nästa stora marsexpedition: ExoMars 2018.

– Vi är mycket stolta att vårt instrument har valts ut av ESA. Habit är ett banbrytande multiinstrument som kommer att monteras i en plattform på mars yta och är en viktig del i ESA:s nya rymdsatsning ExoMars 2018. Habit har möjlighet att utvärdera bebolighet på mars men fungerar även som en mätresurs på plats för framtida marsprojekt, säger Javier Martin-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

I ESA:s nästa marsexpedition ExoMars 2018 ingår dels en ny marsfarkost, en så kallad Rover, och dels en ny rysk rymdplattform till vilken två europeiska mätinstrument valts ut. Ett av dem är Habit som Javier Martin-Torres leder och ett annat är Lander Radioscience experiment (LaRa) som ska leverera detaljer om planetens inre struktur.

Habit är ett avancerat instrument med flera funktioner. Det ska bland annat kunna undersöka och kvantifiera landningsområdets tre mest kritiska parametrar för liv som vi känner det: Tillgång på rinnande vatten, ultraviolett strålningsdos och termiska intervall. En annan funktion är att leverera olika slags miljöinformation som till exempel luft- och marktemperatur, relativ fuktighet på marken och UV-strålning.

– Genom det kan vi undersöka vattenförekomst i atmosfären och under ytan samt hur ozon, vatten och damm beter sig över tid i en atmosfärscykel.
En tredje uppgift för Habit är att vara en forskningsresurs på plats och över tid för kommande rymdforskning på Mars.

Redan i april 2015 kunde en forskargrupp som Javier Martin-Torres hade ansvar för presentera tecken som tyder på att det förekommer flytande vatten på mars. Alla bevis som framkom i det forskningsprojektet baserades på indirekta observationer som behöver verifieras ytterligare.

– Det är vad Habit ska åstadkomma genom att mäta processer och registrera data från relevanta parametrar som hör till frågeställningen.

Comments are closed.