Lika uttag och stickproppar till taklampor inom EU

Den 1 april börjar en ny EU-standard att gälla. Det innebär att de uttag till taklampor som används idag kommer att sluta tillverkas. Målet är att alla uttag och stickproppar till taklampor ska se likadana ut i hela Europa.

De nya DCL-donen kommer att användas inom hela EU och DCL står för Devices for Connection of Luminaires.
– Några fördelar med de nya stickpropparna och uttagen är att det blir enklare och säkrare om man vill handla taklampor från andra länder inom EU, säger Katarina Olofsson, inspektör marknadskontroll vid Elsäkerhetsverket.
Den nya standarden är resultatet efter ett tio år långt projekt inom EU. Undersökningar visar att många konsumenter inte känner till förändringen.
– Det kommer att bli en omställning i början, när gammalt möter nytt.
Det är lagligt att fortsätta använda de gamla uttagen, men det kan bli problem då de gamla stickpropparna fasas ut i handeln. Om du bygger nytt och anläggningen tas i bruk efter den 1 april ska det vara DCL-uttagen som installeras.
– Om du flyttar till en ny lägenhet exempelvis så skulle det kunna ställa till problem. Dina lampor kanske har de äldre stickpropparna och i lägenheten är de nya DCL-uttagen installerade.
Man får byta ut de gamla stickpropparna till nya, och om det inte går får man byta taklampa.
Vi kommer att fortsätta se de äldre lamputtagen i handeln även efter att standarden börjat gälla. De finns kvar på marknaden men endast till utbyte, de får inte vara monterade på en lampa.
– Det kommer att underlätta för svenska tillverkare att nå en större marknad samtidigt som det blir smidigare att importera när vi har samma stickproppar till taklampor i Europa.
De nya uttagen kan inte användas i bostäder som är ojordade. Därför kommer äldre ojordade uttag till taklampor också att fortsätta säljas.

Comments are closed.