Letar läckor

LEAD-företaget Termisk Systemteknik har utvecklat en teknik som med hjälp av värmekameror installerade i flygplan, detekterar och övervakar såväl vatten- som energiläckage i fjärrvärmenät.

Företaget har avslutat ett 3 årigt utvecklingsprojekt där de tillsammans med Göteborgs Energi kartlagt hela Göteborgs fjärrvärmenät.
– Vi har funnit läckage som är flera år gamla tack vare denna teknik, säger Lennart Hansson Göteborg Energi som varit den drivande kunden i projektet.
Termisk Systemteknik har utvecklat en metod för att analysera IR-bilderna och klassificera läckagen. Bilderna analyseras automatiskt och resultatet kan användas av ägaren till fjärrvärmenätet för att planera och prioritera underhåll och reparationer. Tekniken är ett kraftfullt komplement till dagens läckagedetektering som bland annat sker genom att manuellt lyfta på tusentals brunnslock i en stad.
Idag omsätter ett typiskt svenskt fjärrvärmenät sitt vatten i genomsnitt en gång per år på grund av läckage. Den nya metoden ger fjärrvärmeföretagen möjligheten att spara miljontals kronor genom att effektivt kunna detektera både vattenläckage, men även energiläckage till följd av skador på isoleringen.
 -För att täcka hela Göteborg har vi samlat in ca 40 000 IR-bilder, vårt system genomför analyserna och redovisar på ett överskådligt sätt var problemen finns. Kunden kan fokusera på hur man åtgärdar problemen, säger Stefan Sjökvist VD på Termisk Systemteknik.
Nu går arbetet vidare med att kommersialisera produkten mot en bredare marknad. Kontakter har tagits de senaste veckorna med ett antal stora nätägare och intresset har varit mycket stort.
Termisk Systemteknik är medlem i företagsinkubatorn LEAD.

Comments are closed.