LED-stöd till Linköping

Nordisk Energiforskning ger 700 000 euro i forskningsbidrag till projektet NORLED. Projektet, där Linköpings Universitet har en huvudroll, skall resultera i en effektivare vit LED-lampa.

Lysdioder är fem till tio gånger så energieffektiva som glödlampan, men hittills har lysdioderna inte varit lämpade för allmänbelysning, på grund av sitt blåaktiga ljus och att de inte riktigt klarat den värme som uppstår.  Men i samarbete med en japansk grupp arbetar forskare vid Linköpings universitet med ett fluorescerande halvledarmaterial av kiselkarbid. Forskningsprojektet NORLED (Northern light emitting diode initiative) är ett av fyra som nu valts ut för finansiering inom programmet N-Inner. NORLED får 700 000 euro för tre års forskning.
Forskningsinstitutioner och armaturtillverkare i fyra länder – Sverige, Norge, Danmark och Tyskland – deltar i projektet som omfattar teknologi, ljusdesign och social upplevelse. Man samverkar också med världsledande lysdiodforskare vid det japanska Meijo University.

Comments are closed.