Annons

LED i Köpenhamns gatlyktor

I stadsdelen  Albertslund sätter man nu upp gatlyktor med LED-belysning längs en 9,2 km lång vägsträcka. Varje lampa har en IP-adress. Projektet leds av  DOLL, Danish Outdoor Lighting Lab. Det sista av tre laboratorier öppnar den 18 september.

I projektet ingår hundratals lampor som sätts upp i en industripark i Albertslund.
25 företag har fram till nu beställt en yta på 300×300 m för att där ställa upp sina IP-adresserade gatlyktor.
DOLL är ett testcenter för intelligenta belysningslösningar som med hjälp av senaste teknologier syftar till att sänka koldioxidutsläpp.
DOLL består av tre laboratorier:
* Quality lab på DTU fotonik i Roskilde. Här kan tillverkare och köpare beställa oberoende kvalitetsmätningar.
* Virtual lab på DTU fotonik i Roskilde. Här visualiseras belysningslösningar med 3D.
* Living lab i Hersted industripark i Albertslund. Här testas i full skala belysning, styrsystem och teknologier för smarta städer.
Doll är ett konsortium där DTU fotonik, Albertslunds kommun och Gate 21 ingår.
DOLL stöttas av Green Labs DK, som ligger under Energistyrelsen, med 15 miljoner danska kronor som efter etableringen kanaliseras vidare till användarna. Det gäller såväl till företag som till kommuner och regioner i form av rabatter på utnyttjandet av DOLLs laboratorier.

 

Comments are closed.