LeanNova drar nu igång sin verksamhet

Som vi tidigare rapporterat har ett nytt ingenjörsbolag startas upp i Trollhättan döpt till LeanNova. Företaget kommer att samarbeta med Combitech och har redan etablerat kontakt med ledande fordonstillverkare. Det nystartade företaget presenterades igår.

Vid en presskonferens i Trollhättan igår presenterades det nystartade företaget LeanNova, som nu drar igång sin verksamhet med tio anställda och som inom ett år räknar med att sysselsätta flera hundra personer. Erbjudandet består av att leverera kompletta utvecklingsuppdrag till både svenska och internationella kunder. Tillsammans med Combitech kan kompetens kombineras för att kunna erbjuda ingenjörsuppdrag till fordonsindustrin, flygindustrin och övrig industri.

LeanNova kommer att vara baserat i Trollhättan men verka på en global marknad. Det kommer att sälja och leverera kompletta utvecklingsuppdrag till både svenska och internationella fordonskunder. Kärnerbjudandet består av större projekt så som utveckling av kompletta system, tekniska plattformar, specifika modeller i kundens produktprogram, och anpassning av existerande modeller till den europeiska marknaden. LeanNova kommer inte att ha någon egen produktionskapacitet. LeanNova har redan etablerat kontakt med ledande fordonstillverkare och försäljningen är i gång. De första projekten kommer att levereras under de kommande veckorna.

Idag har LeanNova tio anställda och man kommer att samarbeta med Combitech i Trollhättan för att säkerställa att det finns rätt resurser till projekten. Drygt 50 personer har fått arbetserbjudande från Combitech sedan Saab Automobile gick i konkurs. Enlig affärsplanen beräknas mellan 200 och 400 personer att vara syselsatta av LeanNova inom ett år. Samarbetet med Combitech kommer att utvecklas och den gemensamma visionen är att bygga ett gemensamägt ingenjörsbolag med kapacitet att leverera kompletta ingenjörsuppdrag till fordonsindustrin, flygindustrin och övrig industri.

Innovatum kommer genom sin inkubator att stötta med kontorsplatser samt tillhandahålla kvalificerad expertis inom ett antal områden som underlättar uppstarten.

LeanNovas största ägare, Fouriertransform har i uppdrag att på kommersiella grunder investera inom fordonsindustrin och avser att utveckla företaget till ett ledande ingenjörsbolag med målet att behålla och stärka fordonskunnandet i regionen. Med LeanNova kommer den samlade fordonskompetens som under många år har byggts upp i regionen att finnas kvar och säkerställa att utvecklingen av kvalificerad teknik och fordonskompetens kan fortsätta. Dessutom stärks värdet på Saab Automobiles konkursbo där framtida ägare får tillgång till spetskompetens.

I styrelsen för LeanNova sitter idag Magnus Johnsson, före detta utvecklingschef på Saab Automobile och Volvo Personvagnar, Hasse Johansson, före detta utvecklingschef på Scania.

Comments are closed.