Lär signalintegritet genom S-parametrar

För digitalutvecklare blir S-parametrar allt mer ett nödvändigt verktyg. Förr var det framför allt RF- och analogutvecklare som använde S-parametrar, men snabbare system gör att de två världarna möts.

Alla som arbetar med snabba digitala signaler vet att t ex stickförbindningar ofta beskrivs med S-parametrar. Det är en ytterst enkel beskrivning som lätt kan både mätas och simuleras. På så sätt kan kretsar med snabba signaler utformas och testas effektivt.
Eric Bogatin, som är en av världens ledande experter på signalintegritet, anser att 99 procent av ingenjörerna i själva verket inte förstår detaljerna om S-parametrar tillräckligt väl för att kunna utnyttja beskrivningen effektivt. Det vill han göra något åt.
14-15 september kommer han till Stockholm för att hålla en kurs om S-parametrar. Kursen arrangeras i samarbete mellan Silica och EE-Training.
Kursen behandlar ur en praktisk synpunkt hur man kan undvika all den komplicerade matematiken och öppna dörren till en otrolig mängd intressant information. Genom datautvinning i S-parametrar kan man lära sig riktigt mycket om elektriska anslutningar. Oavsett om det gäller skrivaranslutningar, eluttag, kablar eller kombinationer med andra kretsar finns det många praktiska användningar i både utformning, simulation, tester och verifikation.
Kursen omfattar både praktisk mätning, analys och simulering med S-parametrar. Såväl gratisprogram som ett par av de kommersiella programmen används för att visa hur man i praktiken undersöker S-parametrar i såväl tids- som rumsdomänen. Och inte minst, hur man gräver fram massor med viktig information.

Comments are closed.