Längre livscykel för VME-kort

Emerson Network Power berättade idag att man förlänger produktlivslängden för två av de vanligaste VME-korten till 2017. Det innebär en produktlivslängd på 18 år.

MVME5100 och MVME5110 är två av de kort som introducerades 1999 och som med elektronikbranschens normala sjuårsperioder borde tagits ur produktion redan 2006. Men i delar av embeddedbranschen krävs betydligt längre produktlivslängd än så, även om 18 år är ovanligt.
– VME fortsätter att vara basarkitekturen i många händelsestyrda embeddedplattformar, säger Hilo Oltman, produktlinjechef för Embedded Computing hos Emerson Network Power. Vi är ett av de få företag som klarar av att producera kort med en så lång tillgänglighet.
Emerson Network Power fortsätter också att utveckla nya VME-kort, till exempel MVME2500, baserad på Freescales QorIQ P20x0-processor eller MVME8100, baserad på Freescales P5020 QorIQ-processor.

Comments are closed.