Kurs i mätteknik för mikrovåg

Den 4 och 5 november håller SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kursen Grundläggande Mikrovågsmätteknik för första gången i Kista.

Kursen vänder sig till dem som använder mikrovågsinstrument och vill ha en bättre förståelse för hur man skall använda instrumenten på bästa sätt.
Kursen varvar teori och laborationer för mätning med effektsensorer, spektrumanalysatorer och nätanalysatorer.
Kursen är utarbetad av Klas Yhland och Jörgen Stenarson vid SP. De går igenom hur instrumenten är tänkta att användas, de vanligaste mätfelen och hur man identifierar och avhjälper dessa fel. Kursdeltagarna får gott om tid att genom laborationer prova på metoderna som gåtts igenom i teorin.
Kursprogram och anmälan finns på: http://www.sp.se/sv/training/Sidor/gmvm.aspx

 

Comments are closed.