KTH-forskare med vid upptäckten av Higgspartikeln

KTH-forskaren Jonas Strandberg är medlem i ATLAS-experimentet och har varit delaktig i de dataanalyser som ledde fram till upptäckten av partikeln förra året. Forskningen går i dag ut på att undersöka vilka egenskaper Higgspartikeln har och att jämföra mätningarna med förutsägelser från Nobelpristagarnas teorier kring den. Delar av ATLAS-detektorn, som används för att mäta partiklars energi, är byggda vid KTH.


KTH-forskaren Jonas Strandberg, Bild Sara Strandberg

Comments are closed.