Krav på gröna nummerplåtar för gas- och e-fordon

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) kräver nu att fordon med gas- eller eldrift skall ha gröna nummerplåtar för att det skall vara möjligt att snabbt avgöra hur riskerna ser ut och vad som krävs vid en olycka.

– Även om gas och e-bilar är säkra, uppstår det ibland bränder av olika skäl, säger Bo Ericsson som har lång erfarenhet inom fordonsbranschen. Vi som branschförening blir ofta kontaktade av Räddningstjänsten och andra som berörs vid eventuella olyckor. Polisen, Brandkåren, Ambulanspersonal, Bärgare, Bildemonterare med flera har många frågor om gas och e-fordon som man vill ha besvarade.
Ett av de största problemen när det skett en olycka som den strax utanför Klaratunneln i Stockholm under söndagen, är att snabbt identifiera vilken typ av fordon det handlar om. Hur ska de som är först på plats veta vilket framdrivningssystem fordonet har? Drivs det av el, gas, bensin eller batteri? Alla bränslen har sina risker och därmed olika metoder för att bekämpa exempelvis en eldsvåda.
– När jag får läsa att någon säger att ”jag kände hettan från explosionen och det regnade splitter på min bil”, blir jag orolig, säger Bo Ericsson och fortsätter:
– Det borde vara 300 meters säkerhetsavstånd från en gasdriven buss eftersom gastankar kan flyga långt om inte säkerhetsventilen hinner lösa ut. Hinner säkerhetsventilen lösa ut, blir eldsflammorna upp emot 10-15 meter långa.
Eftersom händelseförloppet är oerhört snabbt, måste alla som är i närheten kunna hjälpa till när man larmar, genom att upplysa om att det är ett e-fordon eller gasfordon som är inblandat i olyckan.
Innan explosionen i Stockholm under söndagen, skedde det också en olycka 12 juli 2016 när en gasbuss brann i Gnistängstunneln i Göteborg. Då slungades två brandmän iväg av tryckvågen och ytterligare en brandman skadades när han försökte undkomma att träffas av en gastank.
– Tyvärr har inga framsteg skett när det gäller handhavande av gas- och elfordon. Eftersom vagnparken av miljöfordon ökar är det viktigt att Polisen och Räddningstjänsten snabbt får kunskap om vilka steg som måste vidtagas, för att undvika att någon skadas eller dör i onödan. Detta kan man exempelvis underlätta genom att alla gas- och e-fordon har gröna nummerplåtar. SFVF arbetar för att få myndigheter och politiker att hörsamma denna viktiga fråga, säger Bo Ericsson.
SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största bilbranschförening och representerar över 2 200 medlemsföretag.

Comments are closed.