Koordinering inom EUs mikrovågsteknologi

Mikrovågsteknologin som område är splittrat mellan olika europeiska industriaktörer. Därför har GigaHerz Centrum vid Chalmers tekniska högskola tagit initiativ till att samla industriella och akademiska mikrovågsaktörer från hela Europa till ett möte i Bryssel med representanter för EU-komissionen. 

– Erfarenheter från andra branscher visar tydigt på mervärdet av samarbete och industriell koordination, säger Dr Peter Olanders, Ericsson, och ordförande för GigaHertz Centrum.
Mikrovågsteknologi är ett multidisciplinärt område som omfattar halvledare, komponenter, moduler, komplexa system och infrastrukturer vilket innebär att den europeiska mikrovågsindustrin är relativt splittrad. Det har därför varit svårt att samla och koordinera europeiska mikrovågsintressenter i syfte att få inflytande på formuleringen av europeiska ramprogram.
GigaHertz Centrum har tagit initiativet till ett möte i Bryssel den 10 januari 2008 mellan representanter för EU-kommissionen, ett brett fält av europeiska industriintressenter, institut och universitet.
Chalmersforskare har i likhet med kollegor på andra europeiska universitet och institut varit frustrerade över att europeisk mikrovågsforskning inte varit mer synlig i EUs ramprogram.
– Med GigaHertz Centrum kan vi nå mycket längre i att mobilisera och engagera europeiska företag att koordinera och komma överens om vilka väsentliga aspekter inom forskning och innovation som krävs för att Europa ska kunna stå konkurrenskraftigt, säger Jan Grahn på Chalmers, föreståndare för GigaHertz Centrum.Målet med mötet är att etablera och expandera det europeiska nätverket, beskriva framtiden för europeisk mikrovågsindustri och dess position och inflytande på europeisk tillväxt, samt nödvändiga forskningsprioriteringar. Mötet öppnas av Direktör Rosalie Zobel, från EU Kommissionen. Chalmers prorektor Stefan Bengtsson talar om det europeiska behovet av starka akademiska forsknings- och utbildningsmiljöer inom mikrovågsområdet. Mötesordförande är Peter Olanders, Ericsson.
Inom GigaHertz Centrum bedriver Chalmers tekniska högskola och sju företag (Ericsson, Infineon Technologies, Saab, NXP Semiconductors, Sivers IMA, Omnisys Instruments, Comheat Microwave) gemensam forskning och innovation inom mikrovågseffekt (RF förstärkare och GaN kretsar), system-on-chip millimeter-vågslösningar och kretsbaserade oscillatorer med lågt fasbrus. Forskningen finansieras delvis av Verket för Innovationssystem (VINNOVA) inom VINN Excellence programmet. Hemsida: www.chalmers.se/ghz

Comments are closed.