Annons

Konsortium för elvägar

ABB och infrastrukturexperten Holtab bildar tillsammans med startupföretagen ElonRoad och renbloc ett konsortium för att erbjuda en lösning för elvägar. Elvägen kan leverera laddning till alla typer av fordon som kör på den och samtidigt övervaka koldioxidavtrycket i realtid. Trafikverket gör sig nu redo att bygga den första permanenta elvägen någonsin, på E20 mellan Hallsberg och Örebro.

Trafikverkets investering i elvägar är en del av målet att minska koldioxidutsläppen från godstrafik. Tunga fordon står för en stor del av vägtrafikens koldioxidutsläpp och att gå över till elfordon är ett stort steg mot målet med helt fossilfria transporter. Trafikverket har därför startat arbetet med den planerade upphandlingen av elvägen inklusive val av teknik, med målsättningen att ha den 21 kilometer långa sträckan klar till 2025.

ABB, ElonRoad, Holtab och renbloc bildade konsortiet för att lyfta fram sina respektive styrkor när det kommer till att tillhandahålla teknik och infrastruktur med målet att väljas som partner för att bygga elvägen på E20. Lösningen från ElonRoad innehåller en elektriskt ledande skena som kan monteras på vägen, alternativt byggas in i vägen. En strömavtagare under fordonet skulle ansluta till elskenan via glidkontakter.

Holtab skall leverera eldistributionen med intelligenta låg- och mellanspänningsprodukter från ABB. De skall i sin tur länka till ABB Ability-plattformen för att samla in data. Data skall sedan länka direkt till ElonRoads styrsystem för att styra laddningen per fordon i realtid. Detta skall göra det möjligt för konsortiet att erbjuda laddabonnemang, anpassa laddningen till tillgänglig förnybar energi i elnätet och övervaka koldioxidavtrycket i realtid.

Valet av sträckan på E20 mellan Hallsberg och Örebro har skett utifrån en rad kriterier såsom vägtyp, trafikvolymer, transportupplägg och omgivningens natur- och kulturmiljö. Alla dessa olika variabler gör att det går att testa många olika trafikkomponenter samtidigt, vilket sänker kostnaden och möjliggör att ny teknik kommer ut snabbare på marknaden.

Comments are closed.