Konsolidering och fokusering

Elltek-gruppen som består av Eltek Valere och Nera omsatte 4,8 miljarder nok under 2007 jämfört med 3,1 miljarder 2006 men då ingår uppköp av Valere i siffrorna. Vinsten blev 49 miljoner kronor. Nyckelord för 2008 är konsolidering och fokusering

2007 var ett år präglat av uppköp, integreringar och restruktureringar och 2008 kommer att bli ett år med konsolidering och fokusering på operativ förträfflighet säger Eltek’s ledning.

EltekValere som är en av de större aktörerna inom kraftförsörjning till telekommunikationsindustrin arbetar med lösningar för att förbättra verkningsgraden för AC/DC-aggregat . Ett 2kW system idag är 90-92 procent förlorar 1500kWh per år eller 1 ton koldioxid och en halvering av förlusten innebär höjning av verkningsgrad till 96 procent. EltekValere’s gröna strategi innefattar ny generation av produkter för att detta mål, bland annat börjar man leverera prover i april på en 2,2kW likriktare med hög effektivitet (95-96 procent) över effektspektrat 600-2000W)

Comments are closed.