Kondensatorer för höga temperaturer

Avnet Abacus ökar sitt sortiment av högtemperaturkondensatorer för främst flyg- och försvarsindustri. Leverantörer är framför allt AVX och Panasonic Europa.

 

Ökande nivåer av integration i flyg- och försvarsindustrin har lett till att elektroniska system ofta är placerade i närheten av värmekällor såsom bil- eller flygmotorer. Därför krävs komponenter som kan fungera över normalt angivna temperaturgränser. Maximala driftstemperaturer ökar också kraftigt, i vissa fall långt över 200 °C, i synnerhet i tillämpningar som fordonssystem eller djuphålborrningsutrustning. Dessutom finns det en allt större efterfrågan på elektroniska system med precision och stabilitet vid temperaturer upp till 175 °C inom industriella och medicinska områden.
För att klara dessa krav lagerhåller nu Avnet Abacus högtemperaturskondensatorer från AVX, t ex keramiska flerskiktstyper (MLC) inklusive: X8R – dielektriska enheter som är klassade till +150 °C och är lämpade för fordons- och industritillämpningar, och staplade MLC SMX- och radiella blyinfattade SXP-kondensatorer för höga temperaturer, båda klassade till 200 °C och riktade mot tillämpningar inom t ex flygindustrin och borrning vid prospektering av olja såväl som hybridfordon, i fallet med SXP-serien.
Det finns också AVX-kondensatorer av tantal, t ex högtemperatursenheterna THJ, märkta att klara 175 °C och riktade mot fordons- och industritillämpningar, TCH sortiment av låg-ESR (Equivalent Series Resistance) med ledande polymerelektrod märkta att klara +125 °C och inriktade mot flyg- och högtillförlitlighetstillämpningar, det hermetiskt förslutna TWC-sortiment av våtelektrolytiska tantal anpassad för militära tillämpningar och den hermetiskt förslutna THH-serien för mycket höga temperaturer som är märkt att klara upp till +230 °C.
En annan trend är övergången från traditionella elektrolytkondensatorer i aluminium till enheter i aluminiumpolymer. Exempelvis är OS-CON-serien från Panasonic, en solid aluminiumkondensator med låg ESR med utmärkt brusreduceringsförmåga och frekvensegenskaper över ett brett temperaturområde. Det massivt ledande polymerelektrolyt-materialet gör att enheten har ett arbetsområde från -55 °C till +105 °C, och tillhandahåller hög stabilitet även vid låga temperaturer.
En annan polymerbaserade serie från Panasonic är POSCAP, en massiv lågprofilselektrolytisk kondensator för chip med en sintrad tantalanod och en högledande polymerkatod. Den har en låg ESR och erbjuder utmärkt prestanda vid höga frekvenser samt har hög kapacitans, hög värmebeständighet och hög rippelströmshantering.

Comments are closed.