Komprimering gör processorn snabbare

Genom att utnyttja befintliga mönster i datorprogram minskar trafiken mellan datorns processor och minne två till fyra gånger. Komprimering kan öka datorsystemets prestanda med upp till 75 procent. Det visar Martin Thuresson i sin doktorsavhandling vid Chalmers.

Martin Thuresson har studerat ett problem som blivit allt viktigare med tiden, hur data sparas och skickas mellan datorns processorkärna och minne. Frågeställningen är hur komprimering kan användas för att bygga mer effektiva datorsystem. Precis som en minskning av antalet bilar på en motorväg kan minska tiden en förare sitter i bilkö, kan komprimering minska trafiken och öka datorsystemets prestanda med upp till 75 procent, beroende på vilken typ av programvara datorn kör.
Genom att studera den information som processorn bearbetar har han hittat mönster som kan utnyttjas för att komprimera informationsutbytet mellan processorn och minnet. Komprimeringstekniken kan användas i alla slags datorer för att minska belastningen på processorn och därmed energiförbrukningen, vilket är extra viktigt för mobila enheter som handdatorer och mobiler.
I avhandlingen beskriver han också hur man kan komprimera kodens storlek i ett program. Han visar att existerande algoritmer, som bygger på att spara ofta förekommande instruktioner på ett ställe i minnet, förbättras genom att sätta samman instruktioner som liknar varandra.
Avhandlingen "Compression Techniques for Improved Bandwidth and Static Code Size in Computer Systems" försvaras den 19 september.

Comments are closed.