Kompaktare telefoner med monolitiska spolar i 3D

Silex har inom det europeiska EPAMO-projektet utvecklat en MEMS-teknik som möjliggör induktorer med 3D-strukturer. Tekniken står inför ett kommersiellt genombrott och kan ge såväl mindre som billigare mobiltelefoner tack vare höggradigt integrerade passiva komponenter. Silex kan med den nya tekniken skapa de höga Q-värden som behövs för den automatiska impedansanpassning kommande smarta telefoner kräver.


Läs mer..

Ladda ner mönsterkortsöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.