Kompakta resistansnät med hög precision

TT Electronics lanserar tunnfilmskretsarna QSOP-C och SOIC-C som utmärks av motståndsnät med hög precision, god stabilitet och hög tillförlitlighet. Genom att använda ett keramiskt substrat och vara relativ stora ger de bättre överhörningsprestanda än motsvarigheter som bygger på kiselsubstrat.
02resistornet

Motståndsnäten är främst avsedda för tillämpningar inom flyg, medicin och industri. De är tänkta att ingå i analoga konstruktioner som förstärkare och A/D-omvandlare som kräver noggranna förstärknings- och tröskelnivåer. Dessa definieras av förhållandet mellan ingående motstånd. I tänkta miljöer förekommer brett varierande driftstemperaturer och hög luftfuktighet. Hög tillförlitlighet är av största vikt och återkommande omkalibrering är inte möjligt.

TT Electronics QSOP-C och SOIC-C-serie motståndsnät kommer särskilt till sin rätt vid användning inom flyg och högtillförlitlighet signalbehandlingstillämpningar, eftersom komponenterna kan väljas till med termisk ”chock screening”. Specifika tillämpningar inkluderar flyg datorer, medicinska bildskärmar och monitorer för kritiska processer.

Faktorer som driver efterfrågan på dessa typer av komponenter är att passiva COTS-komponenter används alltmer inom flygsektorn. Stigande arbetsfrekvenser gör att låg överhörning är en viktig egenskap.

Motståndsnäten i QSOP-C- och SOIC-C-serierna är byggda med tunnfilmteknik där tantalnitrid används, vilket gör dem ytterst pålitliga, med intern fukttålighet. De keramiska komponenterna ger lägre överhörning än kiselbaserade alternativ. För att minska kretskortsyta behövs det upp till 23 resistorer i en enda komponent.

QSOP-C-serien har en hög motståndsdensitet med bara 0,025 tums delningsavstånd mellan anslutningarna och finns i JEDEC-standard med 16, 20 eller 24 stift. Den 24-poliga versionen mäter 8,66×6,02 mm, inklusive ledningar. Motståndsintervallet ligger mellan 100R och 150K.
SOIC-serien finns med smal eller bred kapsel i JEDEC-standard med 8, 14, 16 eller 20 stift och ett motståndsintervall mellan 100R och 200K.

Båda serierna har ett temperaturområde mellan -55 och 125°C. Temperaturkoefficienten i motstånden anges till ±15 ppm/°C och 0,05 procents inbördes tolerans.

Comments are closed.