Kompakt DC-UPS med kondensatorpaket

Från Elrond Komponent kommer en kompakt serie av DC-UPSer som skydd mot dippar i nätet.

Enheterna försörjs med 230 VAC och utgången är på 24VDC med kondensatorteknik, s k buffermoduler. Enheterna är skenmonterbara.
DC-UPSerna används för buffring av 24 V-system där det räcker med kort backuptid. Vid strömavbrott förses lasten avbrottsfritt dvs med on-line teknik. Ett stort urval av backuptider finns vilket styrs av energin på kondensatorpaketet och den ström som de belastas med.
Kondensatormodulerna har mycket snabb återuppladdning, är helt underhållsfria, kan användas vid extrema temperaturer och har mycket lång livslängd.

Comments are closed.