Kommunerna sämst rustade för IT-beslut

Kommunerna riskerar att halka efter i digitaliseringen. Enligt en ny undersökning av TNS Sifo är kommunerna sämst rustade inom offentlig sektor när det gäller IT-strategiska beslut, därtill är de minst förändringsbenägna. Gemensamt för hela offentliga sektorn är svaghet inom innovationer.

Kommunerna uppger sig själva sämst rustade inom offentlig sektor när det gäller IT-strategiska beslut. Detta enligt en undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av TDC.
Endast drygt hälften, 55 procent, av beslutsfattarna inom kommunerna anser att deras organisationer är tillräckligt rustade att ta IT-beslut. Jämförande siffror hos staten är 64 procent, och landstingen 73 procent.
Kommunerna ser dessutom sig själva som mindre förändringsbenägna. Endast 38 procent av kommunerna har förändrat organisationen för att ta bättre IT-beslut. Såväl statliga enheter som landsting anser sig själva betydligt mer förändringsbenägna.
Genomgående svagt i offentliga sektorn är kompetens kring innovationer. Endast fyra av tio anser sig starka på detta område. Även beställarkompetensen anses svag i offentliga sektorn. Knappt hälften, 49 procent, anser sig ha ganska eller mycket stark beställarkompetens. Störst utmaningar inom detta område har landstingen.
– Det är självklart alarmerande att nästan hälften av beslutsfattarna i kommunerna känner att de inte är redo att kunna ta IT-beslut, ett krav som kommer att ställas på allt fler på morgondagens arbetsplats, säger Krister Dackland, CIO på TDC Nordic. Givet digitaliseringens fart och storleken på förändringarna som den medför, och därtill ständigt ökade förväntningar från allt mer digitaliserade medborgare, är utmaningen stor.
Undersökningen visar även positiva delar, däribland flera förbättringsåtgärder.
Gemensamt för hela offentliga sektorn är att de ser vikten av IT-lösningar för att nå verksamhetsmålen. 91 procent av hela offentliga sektorn anser det vara viktigt eller mycket viktigt. 68 procent inom offentlig sektor har därtill ökat IT-investeringarna.
Landstingen är mest offensiva vad gäller att rekrytera specifik IT-kompetens, exempelvis IT-strateger. Tre av fyra har gjort det.
Kommunerna satsar mest på att kompetensutveckla IT-beslutsfattare utanför IT-avdelningen. Lite fler än hälften, 56 procent, av dessa har utvecklat kompetensen.
– Vi ser fler förbättringsinitiativ vad gäller investeringar och rekryteringar. Det är naturligtvis glädjande, men denna undersökning visar att fler initiativ krävs. Inte minst inom kompetensutveckling.
Undersökning av offentlig sektor genomfördes i januari 2016 av TNS Sifo genom telefonintervjuer med 250 beslutsfattare på arbetsställen över hela Sverige med mer än 50 anställda
Undersökning av privat sektor genomfördes under juni 2015 av TNS Sifo genom telefonintervjuer med 500 beslutsfattare på arbetsställen över hela Sverige med mer än 50 anställda.

Comments are closed.