Koenigsegg väljer Epsilon

Koenigsegg Automotive AB med exklusiva sportbilar har valt Epsilon som samarbetspartner för utveckling inom främst elektronik och optronik.

Avtalet mellan Epsilon och Koenigsegg Automotive AB slöts sommaren 2010. Samarbetet innebär att Epsilon stödjer Koenigseggs produktutveckling genom att tillhandahålla experter inom olika områden, bland annat inom inbyggda system för belysningselektronik och optisk design, som ingår i Epsilons spetskompetensområde optronik, enligt ett pressmeddelande.

– Koenigseggs inriktning på faktorer som kvalitet, finish, funktion och prestanda innebär att man ligger i teknikens absoluta framkant. Prestandan i Koenigseggs exklusiva sportbilar ställer höga krav, vilket är en extra spännande utmaning för Epsilon och våra ingenjörer. Vi är stolta över att inleda detta samarbete, säger Mats Boström, vd och koncernchef för Epsilon AB.

– Våra högkvalitativa superbilar kräver en avancerad teknologisk kunskap, vilket innebär att vi är noga med vem vi anlitar. Det är den djupa expertisen inom optronik i kombination med Epsilons breda nätverk av konsulter som ger oss stora fördelar, säger Jon Gunner, utvecklingschef Koenigsegg Automotive AB.

Comments are closed.