Klart för byggstart av batterifabriken

Northvolt har säkrat finansieringen för att kunna börja bygga fabriken Northvolt Ett i Skellefteå i augusti.

– Dagens besked är en bekräftelse på att projektet kommer att realiseras vilket är oerhört glädjande, säger Joachim Nordin, tf vd vid Skellefteå Kraft.
– Med de nya finansiärerna skapas möjligheter för ytterligare samarbeten som kommer att skapa unika möjligheter att driva omställningen till ett förnybart energisystem.
Skellefteå Kraft är sedan ett år tillbaka en strategisk partner till Northvolt.
– Vi kommer att, på hemmaplan, tillsammans med Northvolt och det energikluster som kommer att bildas kring verksamheten här i Skellefteå, att kunna utveckla energilager som dels bidrar till omställningen av energisystemet, dels är anpassade efter våra behov.
Northvolt Ett kommer att ha ett behov av omkring 2500 anställda och ett antal underleverantörer vilket kommer att skapa tillväxt både i staden och i regionen.
– Det finns alla förutsättningar för vår region att möta den tillväxt som nu kommer att ta fart på allvar, inte minst tack vare tillgången på förnybar energi och andra nyttor som Skellefteå Kraft erbjuder.

Comments are closed.