Kitron leasar i Kina

Under fem års tid kommer Kitron att hyra 4000 kvadratmeter fabriksyta i Kina.

Kitron ASA följer upp sitt beslut från den 9 november 2009, nämligen att etablera en tillverkningsenhet för elektronik i Kina. Nu har man skrivit ett femårigt kontrakt med Nordic Industrial Park Co, Ltd för att få tillgång till 4000 kvadratmeter fabriksyta.
– Fabriken planeras tas i drift med tillverkning av de enklaste produkterna mot slutet av tredje kvartalet. Därmed kan vi uppfylla våra globala kunders behov, Jørgen Bredesen, vd för Kitron ASA.

 

Comments are closed.