Kiselkarbid ger lägre förluster i motorslutsteg

Elektronikkonsult har fått bidrag från Vinnova för att ta fram en ny motorstyrningsplattform baserad på kiselkarbid och kommer att samverka med SiC Power Center.

EU pekar ut elmotorer som den produktgrupp där man kan åstadkomma störst energibesparing. Produktgruppen står för ungefär 65 procent av den totala elanvändningen inom industrisektorn och från juni 2011 omfattas de av ekodesignkrav. I vissa fall, då motorer utsätts för en varierande last, kan mycket energi sparas om en frekvensomriktare används.
– Våra effektberäkningar visar att betydande energivinster kan åstadkommas vid införande av kiselkarbid jämfört med traditionella bipolära komponenter, vanligen IGBTer, säger Vidar Wernöe som är vd för Elektronikkonsult AB.  Syftet med Vinnovaprojektet är att utvärdera kiselkarbidteknologin och dess energibesparingspotential i motorslutsteg. Projektets mål är att utröna aspekter kring tillförlitlighet, robusthet och EMC vid användandet av kiselkarbid.
Elektronikkonsult kommer att samverka med SiC Power Center i utvecklingsarbetet. Syftet med centret är att accelerera utvecklingen av effektiv kraftelektronik som bygger på kiselkarbidteknik. SiC Power Center är en plattform för samverkan mellan aktörer inom området och omfattar allt från material-, krets och systemteknologi. Målet är att främja införandet av kiselkarbid i kraftelektroniktillämpningar där hög energieffektivitet, kompakte byggsätt och hög temperaturdrift ger betydande systemfördelar.
Elektronikkonsult arbetar som utvecklingspartner åt flera stora svenska och norska företag. Företagets specialitet är kraftelektronik, strömförsörjning och motorstyrningar. Det arbetar huvudsakligen i egna lokaler i ett mycket erfaret team och med ett stort eget labb. Den stora erfarenhetsbanken gör att teamet ofta kan utgå från tidigare konstruktionslösningar och plattformar. – En plattform baserad på kiselkarbid kommer därför att vara en viktig konkurrensfördel framöver, avslutar Vidar Wernöe.

 

Comments are closed.