Jönköpingslab för trådlösa sensorer

Wireless Sensor Network Application Lab är ett nyöppnat laboratorium inom Science park i Jönköping.

WSN ApplicationLab är ett labb, utvecklat inom SciencePark Jönköping i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping. Labbet är uppbyggt för olika mätningar och en resurs för att jämföra olika trådlösa tekniker, men även en mötesplats och ett kompetenscenter.
Labbets "showrooms" kommer i första hand att användas för trådlösa demonstratorer inom olika tillämpningsområden. Detta för att exponera medlemsföretagens lösningar och för att inspirera till nya idéer och lösningar.
Det finns två mätlaboratorier i WSN ApplicationLab: Ett för EMC och ett för trådlösa tekniker så som RFID, Zigbee, och liknande. Mätlaboratorierna är belägna i ett utrymme som tidigare användes för medicinska strålkanoner. Väggarna och taken är metertjocka och innehåller malm från Taberg.
Varje rum upptar en yta på cirka 30 kvm.
EMC-labbet skall i första hand användas för konstruktionsverifieringar och då framför allt emissionsmätningar och kommer att utvecklas successivt. För mätning av tålighet mot påstrålad störning finns en TEM-cell. Analysutrustningen består av spektrumanalysatorer och lågbrusförstärkare.
I RFID-labbet kommer det att finnas utrustning för att utvärdera olika RFID-tekniker för en viss tillämpning. Här skall man kunna jämföra de olika egenskaperna hos LF/HF/UHF-system. Med en generell protokollanalysator skall det vara lätt att bygga en testapplikation.
Examensarbeten är ofta ett bra sätt för företag att pröva ny teknik. I WSN ApplicationLab kommer ex-jobbare och forskare i samarbete med företag att kunna arbeta med sin forskning inom trådlös teknik och robusta elektronikbyggsätt.
Till WSN ApplicationLab är forskarmiljön kopplad med labb för EMC-, antenn-, och termomekaniska simuleringar. Med teoretiska analyser och praktiska mätningar kan man t ex optimera en RFID-antenn för en speciell applikation.

Comments are closed.