IR-sensor detekterar gaser

IRnova har utvecklat en IR-sensor för gasdetektion. Sensorn bygger på IRnovas nya T2SL-teknologi, ”Type II Super Lattice”.
Detektorn har 320×256 punkters upplösning och dess spektrala responsband är centrerat kring 3,30 µm. Det är valt för att uppfylla specifika krav från kunder som utvecklar kamerasystem för övervakning och detektion av emission av flyktiga organiska föreningar (VOC – Volatile Organic Compounds).
Typiskt kan sensorn användas för att söka läckor av metangas inom kemisk/petrokemisk industri och att övervaka pipelines.


Läs mer..

Ladda ner den nya konsultöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.