IPC J-STD-001 Rev E nu på svenska

J-STD-001E är den nya revisionen av ” Krav för lödda elektriska och elektroniska kretskort” (publicerad april 2010) och finns nu också på svenska, översatt av Scanditron.

 J-STD-001E är erkänd världen över som den enda industrigemensamma standard som omfattar lödmaterial och processer.

Denna revision inkluderar utökad support för blyfri tillverkning och uppdaterade kriterier för material, metoder och verifiering för att underlätta tillverkning av lödda förbindningar och kretskort av hög kvalitet. Standarden omfattar kraven för all tre produktklasser och har fyrfärgsillustrationer för ökad tydlighet. Denna standard kompletterar IPC-A-610E som redan är publicerad på svenska.

J-STD-001E finns att köpa både som tryckt version och i digitalt format som PDF. Den kan köpas från direkt från IPC, Scanditron eller från andra auktoriserade IPC-distributörer, enligt ett pressmeddelande från Scanditron.

Comments are closed.