Ipad håller koll på strömavbrotten

Forskare vid KTH har tagit fram appar för Iphone och Ipad som gör att det enkelt går att se hur det svenska elnätet mår. Apparna visar i realtid exempelvis om strömavbrott uppstått. Men apparna håller inte bara koll på läget i Sverige, även elnätssituationen i grannländerna Norge och Finland ingår.

 

– Apparna befinner än så länge i en prototypfas. Den stora poängen är att mobilt kunna visualisera vad som händer i elnäten, att flytta ut övervakningen från kontrollrummet. Visst är de coola, säger Luigi Vanfretti, universitetslektor vid avdelningen för elektriska energisystem  vid KTH.
Han har tillsammans med KTH-forskarna Maxime Baudette och Muhammad Shoaib Almas ,samt norska statliga elnätsbolaget Statnett varit involverad i arbetet med att utveckla apparna och den bakomliggande mjukvaran. Det är emellertid Maxime Baudette som står bakom själva kodandet.
Luigi Vanfretti berättar att apparna idag visualiserar var och när elavbrott inträffar. Med mer utveckling och forskning skulle dock apparna även kunna användas för att göra en hälsoanalys på elnätet.
– Det skulle innebära ett omfattande arbete, något vi på KTH inte har resurser för idag. Men visst går det att göra. Så här långt är vi dock väldigt nöjda med att det överhuvudtaget går att visualisera hur elnätet mår i en Ipad eller en Iphone.
En tänkbar utveckling är att lägga till olika larm beroende på vad som händer med elnätet. En annan är att glänta på dörren till elnätet för alla – företag så väl som slutkonsumenter. Tidigare har ju elektricitet för de allra flesta varit något osynligt man kvitterar ut i elkontakten. Det har Luigi Vanfretti tillsammans med kollegorna ändrat på.
Det hela baseras på så kallade Phasor Measurement Units (PMU:er) som sitter utplacerade i det nordiska elnätet. Därifrån hämtar Luigi Vanfretti och de andra KTH-forskarna in informationen till apparna. PMU:erna mäter bland annat frekvensen och kan därigenom se hur elnätet mår i både Sverige, Norge och Finland (som ingår i samma nät).
– Med korrekt dimensionerad infrastruktur och serverkapacitet skulle vi via Internet kunna låta alla ta del av informationen.
Maxime Baudette håller med. Både han och Luigi Vanfretti är eniga om att apparna skulle vara användbara för gemene man. Till exempel skulle det gå att se hur omfattande ett elavbrott var och om det påverkar lokaltrafiken negativt och orsakar förseningar till och från jobbet. Kanske kan apparna hjälpa pendlaren att välja en helt annan väg hem.
– Att placera ut fler PMU:er på elnätet skulle ge en mer detaljerad bild av vad som händer, säger Maxime Baudette. Med en detaljerad bild blir det lättare att förstå hur elnätet mår och om det finns risker för elavbrott.
Luigi Vanfretti tillägger att det redan finns en liknande initiativ i USA under namnet FNET. På FNET:s webbplats läggs information om det amerikanska elnätets hälsa ut i realtid, vilket inkluderar så väl avbrott som mindre allvarliga fenomen.
– Appen och tekniken bakom den har redan varit produktiv och bland annat analyserat störningar i elnät (i USA kan man även "spela in" elnätsstörningar och använda denna information i efterhand). Som när två vindkraftsparker i Oklahoma bestämde sig för att börja "kriga" mot varandra vad gäller elproduktion, vilket genererade störningar i elnätet.
Han tillägger att det finns många tankar om vad som skulle kunna göras, det svåra är att få till en finansiering.
PMU:er spelar en avgöra roll i framtidens smarta elnät. Denna forskning ingår i STRONgrid-projektet och har finansierat av Nordic Energy Research.

Comments are closed.