Interaktiva glasögon till serieproduktion

Penny Interactive Glasses går idag att koppla ihop med mobiltelefoner, tablets och laptops som har HDMI och USB. Vid sammankoppling överförs användargränssnittet in i glasögonen och en helt ny värld öppnas där grafiken från den sammankopplade enheten förstoras betydligt och blandas med verkligheten, enligt Penny AB.

 

Företagets produkt är avsedd för den som vill få information i synfältet samtidigt som man ser verkligheten eller för den som behöver fria händer för den arbetsuppgift som ska utföras.

Glasögonen uppges inte bara erbjuda visning av grafik utan även styrning och klickfunktion direkt i glasögonen; genom att röra på huvudet med små nätta rörelser kan du navigera i mobiltelefonens olika applikationer och genom att pressa ihop käken och spänna tuggmuskeln kan du klicka. Med händerna frigjorda utan att förlora funktionaliteten i applikationen och med ett utökat informationsinnehåll i luften framför dig skapas möjligheter som kan göra den enskilde individen mer effektiv, produktiv, säkrare och kreativ.

För de verksamheter där Penny Interactive Glasses blir ett verktyg skapas en betydligt effektivare arbetsmiljö där användarna kan bibehålla sitt fokus på sin arbetsuppgift utan att behöva växla mellan uppgift och referensmaterial, där information om hur en uppgift ska utföras visas direkt på det verkliga objekt som bearbetas.

Eftersom glasögonen kopplas till mobila standardsystem så behövs inga speciella kunskaper för att skriva appar eller programvaror för anpassning till Penny Interactive Glasses. Har man kunskap i Android- eller Windowsutveckling  är det enda man behöver tänka på att reducera informationsinnehållet i grafiken för att skapa plats för verkligheten likväl som den grafik som vill visas. Grafiken kan ges transparens eller vara solid, det bestämmer man själv efter behov.

Penny har under första delen av 2012 erbjudit en kortare prototypserier. Nu tar Penny steget vidare till en första serieproduktion.

Intresset uppges idag vara stort för Penny Interactive Glasses och företaget får förfrågningar från intressenter runt om i Europa som är intresserade av att köpa Pennys system för att använda i sin egen verksamhet.  Det rör sig om tillverkningsindustri, kraftbolag, serviceföretag, fordonsindustri, säkerhetssystem, forskning och även olika typer av specialistsjukvård.

– Allt eftersom efterfrågan för våra interaktiva glasögon ökar känner vi att vi är mogna att ta steget över till serieproduktion, det är ett steg som förbättrar läget för alla parter; oss likväl som våra intressenter, säger Pennys vd Erik Lundström.

Genomför nyemission

Pennys styrelse har tagit beslutet att genomföra en nyemission om 2 miljoner kronor för att kunna ta steget från prototyper till serietillverkning och därigenom effektivisera tillverkningen vilket i sin tur ger produkten ett mer attraktivt pris.

– En större investerare, som går in med tidigt riskkapital, har indikerat intresse att delta i nyemissionen. Vi har också fått sådana signaler från befintliga aktieägare, och från nya intressenter. Nyemissionen beräknas vara slutförd före den 1 juli 2012, säger Pennys styrelseordförande Staffan Anger.

– Det är verkligen berikande att intresset är så stort bland flera stora industriföretag i Europa att implementera vår teknik direkt i sina egna plattformar för att effektivisera sin produktion och förbättra sina egna kunderbjudanden.

– Att vi även lyckats få gehör från flera av världens största mobiltelefontillverkare som stödjer oss i utvecklingen av interaktionen mellan glasögonen och deras egna plattformar lyfter verkligen kapaciteten för glasögonen. Med de diskussioner som pågår med fördjupade samarbeten ser vi som en möjlighet att i ett tidigare skede än beräknat kunna lansera vår teknik till konsumenter, säger Pennys vd Erik Lundström avslutningsvis i ett pressmeddelande.

Comments are closed.