Inspirationsdag på nätet

Den 22 april går Smartare Elektroniksystem digitalt och arrangerar en webbaserad digital inspirationsdag istället för den planerade branschdagen i Östersund som har blivit inställd.

Dagen arrangeras tillsammans med branschorganisationerna Svensk Elektronik och Photonics Sweden.

Välkommen till en Inspirationsdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Här finns tillfälle att säkert över nätet träffa experter, kollegor och knyta nya affärskontakter. Du får också veta mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri och olika internationaliserings möjligheter.

Detta är ett alternativ digitalt arrangemang som tillfällig alternativt till vår vanliga landsomfattande turné med att visa på möjligheterna till smartare lösningar med hjälp av smart elektronik.

Programmet finns här.

Anmäl dig här.

Comments are closed.