Innovativa lösningar ska öka den digitala säkerheten

De första innovationsprojekten i en ny satsning på digital säkerhet och tillförlitlighet får nu finansiering av Vinnova. Bland annat utveckling av ett automatiskt system för att sudda ut ansikten från videoövervakning, digitala lås för e-handel och ett hemlarm med digital grannsamverkan.

Frågor som handlar om digital säkerhet har blivit allt viktigare och är avgörande för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020 på att få fram innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och tillförlitlighet.
– För att Sverige ska bli världsledande inom digitalisering, behöver individer, företag och offentlig verksamhet vara trygga med att använda olika digitala system och tjänster. Då behövs innovativa lösningar som kan bidra till det, säger Tommy Schönberg, som leder programmet på Vinnova.
Satsningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor och andra aktörer som vill utveckla nya lösningar.
Nu har beslut tagits om 17 projekt som får finansiering med sammanlagt 26 miljoner kronor. Exempel på projekt som får finansiering:

Dataskydd med molnbaserad videoretuschering för IoT-teknik använt på offentliga platser, Projektkoordinator: Think Privacy AB
Utveckling av ett automatiskt system som med hjälp av artificiell intelligens ska kunna sudda ut ansikten, registreringsnummer och annan identifierbar information från videoövervakning som samlats in på offentliga platser.

Digitala lås för e-handel, Projektkoordinator: 4Miga AB
Ska ta fram och demonstrera kostnadseffektiva och smidiga digitala lås för e-handelleveranser, där låsen endast kan öppnas och stängas av rätt aktörer.

Ett hemlarm med digital grannsamverkan, Projektkoordinator: Alvira AB
Ska utveckla ett uppkopplat hemlarm som går att styra via en app, och som även går att koppla samman för att skapa en digital grannsamverkan.

Prototyper inom moln och sakernas internet
12 projekt får dela på 17,3 miljoner:

Samverkansprojekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet
2 projekt får dela på 7,8 miljoner

Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet
3 projekt får dela på 1,3 miljoner

Comments are closed.