Inission köper Simpro Holding AS

Inission etablerar sig nu på den norska marknaden genom att förvärva Simpro Holding AS, Norges femte största kontraktstillverkare inom elektronik. Simpro är lokaliserat i Norges teknikcentrum Trondheim och Inissions styrelse tror att ett utökat samarbete över nationsgränserna är till gagn för alla parter.

Geografisk närhet till kunderna är en viktig del av Inissions strategi och i dagsläget har Inission flera norska kunder. Det är därför ett naturligt steg att en etablering sker på den norska marknaden och i Norges teknikcentrum Trondheim i synnerhet. Ett större nordiskt samarbete kan skapa stora fördelar för flera av Inissions och Simpros kunder. Genom förvärvet får nu Simpros kunder tillgång till en helt ny dimension av produktionskapacitet, större muskler, bredare kompetens och högre flexibilitet. I erbjudandet ingår även Inissions högeffektiva fabrik i Estland.
– Det här är en viktig milstolpe i Inissions utveckling och det känns inspirerande att ta steget in på den norska marknaden genom ett så bra förvärv, säger Fredrik Berghel Inissions koncernchef. Simpro är ett välskött företag och vi har haft ett utmärkt samarbete med bolaget inför förvärvet. Jag är därför övertygad om att det här kommer att leda till stora möjligheter till utveckling för alla involverade.
Simpro Holding AS består av Simpro AS i Lökken och Noca AS i Trondheim. 2017 omsatte Noca och Simpro tillsammans 184 MNOK med ett resultat efter finansnetto om 6,6 MNOK. Simpros affärsidé är liksom Inissions kontraktstillverkning inom avancerad elektronik och bolaget har referenskunder i offshore, försvar, medtech och industri. Simpros kunder återfinns inom hela spektret från lokala aktörer till multinationella koncerner.
– Salvesen & Thams har stöttat Simpros utveckling i många år och vi tror att Inission, med sin nordiska plattform, kan vidareutveckla företaget och vara en bra ägare, säger Bjørn Wiggen, ordförande Salvesen & Thams AS. För oss som säljare är det viktigt att Simpro får möjligheten att fortsätta sin tillväxt då det ger positiva effekter i samhället. Simpro har en spännande position på den norska marknaden och med Inission på ägarsidan är potentialen hög.
Köpeskillingen för förvärvet av Simpro uppgår till 40 914 992 NOK med en goodwill om ca 6,8 MNOK. Köpeskillingen har delvis finansierats genom en förvärvskredit hos bank, lån från huvudägarna samt delvis med egna medel. Lånet från huvudägarna sker enligt marknadsmässiga villkor med 6% ränta. Hela köpeskillingen har betalats kontant på tillträdesdagen 2018-11-01. Säljare är Salvesen & Thams, Midvest Fondene och Olav Sigurd Kvaale.
I Simpros nya styrelse kvarstår Hans Olav Torsen och Olav Sigurd Kvaale. Nya i styrelsen är Fredrik Berghel (ordförande), Olle Hulteberg och Stefan Westberg. Olav Sigurd Kvaale är grundare av Simpro. Nuvarande ledning i Simpro kvarstår och säkerställer därmed kontinuitet.

Comments are closed.