Inga fuktproblem hos Hapro

Den norska EMS-tillverkaren Hapro ställde ut i Göteborg med avsikt att skaffa svenska kunder. Företaget har 550 anställda och omsätter 840 miljoner norska kronor.

I montern träffade vi Erik Arnholt, Stine Gunn Lynne och Hans Framstad Skaare som kunde berätta om företagets speciella tillverkningsmetoder.
Processen är certifierad enligt ISO 9000 och ISO 14000 men även enligt den militära standarden AQAP2120. Det innebär att man uppfyller speciella krav. Ett av dem är att komponenterna måste innehålla låg fuktighet för att inte orsaka ångbildning inne i komponenten under lödprocessen. Fukten orsakar att komponenten ”sprängs” på grund av ångtrycket.
Komponenterna hos Hapro lagras i ett pater-noster-lager där luftfuktigheten bara är 5 procent. I lokalen ligger luftfuktigheten normalt mellan 30 och 40 procent. Lägre luftfuktighet skulle ge ESD-problem.I den känsliga processen gäller att komponenten vistas så kort tid som möjligt från det att den tas ut ur pater-nosterlagret till dess att den kommer in i lödugnen.
Varje komponent är spårbar. Och inte bara det: I filen för spårbarhet lagrar Hapro även den tid komponenten exponeras av den fuktiga luften då den befinner sig mellan lager och lödugn.
Produktionsanläggningen består av två 14-modulers NXT-linor från Fuji och en tredje lina av samma slag är på gång att levereras.  En robot för lackering och ytbehandling står också på inköpslistan liksom ytterligare en röntgenmaskin.
Speciellt känsliga lödningar röntgenavsynas. Vissa kunder kräver 100 procents avsyning.
Hapro tillverkar kretskort i volymer, alltifrån 2-3 stycken upp till 10 000.  På årsbasis handlar det om 10 000 – 15 000 kort.
De flesta av Hapros kunder finns i Norge, men inte norska: De är numera utlandsägda av Ericsson (f d Tandberg) respektive Cisco.

 

Comments are closed.