Information i vindrutan

En forskare vid Luleå tekniska universitet har undersökt var i vindrutan det är bäst att visa viktig information för bilföraren.

 

Forskaren Phillip Tretten vid LTU har genomfört en bred
undersökning om hur information i bilar bör presenteras.
Foto: Leif Nyberg

Så kallad ”head up display” i framrutan med information till bilföraren har funnits länge, men ingen har tidigare undersökt var i rutan förarna själva vill att den ska vara placerad. Undersökningen är genomförd i tre länder (Sverige, USA och Kina) och blev en optimerad lösning baserad på trafiksäkerhet, enligt ett pressmeddelande från LTU.

– Alla som deltog i undersökningen från de tre länderna var överens att viktig information om säkerhet ska finnas högt upp i framrutan så nära trafiken som möjligt. I min forskning har jag tagit reda på hur folk kör och vad de tycker för att med stöd av svaren skapa en variabel placering i framrutan anpassad till föraren, säger Phillip Tretten, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Tretten har studerat olika aspekter av information i fordonen mot bakgrund av att bilförarna på sikt kommer att få hantera allt mer information i sina fordon. Det är inte bara information relaterad till säkerhet som ökar i omfattning och är intressant för bilföraren och för bilmarknaden. Musik, telefon, textmeddelanden, e-post, facebook och internet kan vara andra informationskällor i bilen. Bilmarknaden är en hårt konkurrensutsatt bransch där små misstag i bilmodeller kan resultera i stora förluster. Ett sätt att minska den risken är att ta hänsyn till kundens behov och önskemål utan att riskera trafiksäkerheten, enligt pressmeddelandet.

– Fler informationskällor kan distrahera och ge fler olyckor, därför är det viktigt hur informationen presenteras för föraren så att det inte sker, säger Phillip Tretten.

– Kineserna lade mer vikt på säkerhetsfunktioner, svenskarna på information som visade bilens status som till exempel motorvarv och oljetryck medan amerikanerna var mer intresserade av att få information om vad som bör åtgärdas i bilen.

Efter att ha testat de olika lösningarna i en simulator och sedan i trafiken med en så kallad Head Up Display, var bilförarna överens om att säkerhetsinformation ska visas högt upp i bilen och att placeringen i vindrutan ska kunna anpassas för olika behov. Mer nöjesbetonad information i form av olika slags media tyckte man kunde placeras högt upp och i mitten av instrumentpanelen, medan information viktig för drift av bilen kan finnas bakom ratten.

Comments are closed.