IEEE 1588 i miniatyr

Det fabrikslösa halvledarföretaget Conemtech har utvecklat en liten modul för synkronisering av tid och frekvens, enligt IEEE 1588, i telekomnätens basstationer och smarta elnät. Modulen M50-34 mäter blott 29×29 mm.

Conemtech har från starten 2006 varit inriktad på att utveckla lösningar för synkronisering av tid och frekvens. 2009 tog man över Imsys Technologies AB och fick då tillgång till dess processorkärnor med hög flexibilitet.
Den nya modulen M50-34 är en komplett lösning för IEEE 1588 och den innehåller alla komponenter som behövs mellan Ethernet-transformator och processor. Den bygger vidare på tidigare utvecklade kretsar och moduler. Integrationen har lett till en dramatiskt komprimerad lösning vilket för användaren innebär färre komponenter, förenklad layout och lägre kretskortskostnader. Även tiden för utveckling av mjukvaran är reducerad, För att ändra grundkonfigurationen behövs det bara några HMI-kommandon.
– Den nya komponenten efterfrågas starkt av företag som funnit att egenutvecklade lösningar inte kan ge de höga prestanda som krävs, säger Ola Andersson, vd för Conemtech. Vi beslöt satsa på denna produktkategori i en växande marknad för paketbaserad synkronisering för att kunna hjälpa kunder att nå tillräckliga nätverksprestanda på kortare tid.
Den nya modulen gör att varje komponent med Ethernet-gränssnitt kan synkroniseras med en PTP masterklocka och ge 100 ns noggrannhet i ett nätverk. M50 kan ge en stabil, synkroniserad frekvens och en precis puls per sekund och timme i en slavenhet. M50-34 kan användas som en back up-källa till en lokal GPS, för tid eftersom den kan involvera en lokal tidskälla i processen för val av den bästa klockan i nätet.
M50-34 levereras i provkvantiteter mot slutet av maj 2010. Full dokumentation kan hämtas på www.conemtech.com.

 

Comments are closed.