Hudnära elektronisk läkare

Ett litet plåster som samlar in information om hur du mår. Det är framtiden enligt några forskare på KTH. De har utvecklat en sådan diskret liten plåsterlapp som innehåller elektronik och sensorer som samlar in allt från kroppstemperatur och hjärtslag till hjärnvågor och muskelaktivitet.

Allt kan sedan betraktas av patienten själv i en smartphone för enklare analyser eller skickas via internet till utbildade läkare för en professionell diagnos. Forskningen, som ägt rum på forskningscentret iPack vid KTH under en femårsperiod, går under namnet Bio-patch.
– Bio-patch kan användas för att mäta ett flertal bioelektriska signaler via huden, säger Geng Yang, forskare på iPack-centret vid KTH. Beroende av var plåstret placeras på människokroppen kan olika saker mätas. På bröstet kan elektrokardiografi (EKG) tas, på skallen kan hjärnvågor (EEG) mätas och på underarmen kan underarmsmusklernas respons på stimulering från nervsystemet (EMG) mätas.
Han lägger till att det också finns en inbyggd sensor som hela tiden kan mäta kroppstemperaturen. Tanken med Bio-patch är att den ska vara ytterst mångsidig och beroende av var på kroppen den placeras ska den kunna fånga upp de bioelektriska signaler som finns just där.
En tanke med Bio-patch är att sjukhuset eller andra vårdinrättningar nu kan flytta ut i stugor och hem.
– Bio-patch är ett steg mot så kallad självvård, vilket är värdefullt för exempelvis alla de patienter som skrivits ut efter en operation eller för äldrevård i hemmet.
Även om Bio-patch kan samla in mycket information om människokroppen har fokus hittills legat på hjärtat.
– Hjärtsjukdomar står för majoriteten av alla dödsfall inom EU enligt EU:s egen statistik.
Insamlade EMG-data skulle kunna vara till hjälp för läkaren när det gäller att skilja muskelförändringar från neurologiska problem. Då hamnar hjärnsjukdomar i fokus.
Förutom att samla in bioelektriska signaler kan det elektroniska plåstret också kommunicera med omvärlden.
– Trådlös kommunikation ingår i Bio-patch, som kan kommunicera med till exempel en smartphone. Därefter kan exempelvis en EKG-kurva visas upp i realtid på smartphonens skärm. Enklare analyser ska också kunna ske i mobilen, till exempel hur patienten mår, baserat på nuvarande och tidigare insamlad information. Information kan också skickas via mobilen till sjukhus, där kvalificerad sjukvårdspersonal kan göra mera avancerade analyser.

Papperstunt batteri
Ett papperstunt batteri utgör energikällan i Bio-patch och stort fokus har lagt på att göra det elektroniska plåstret så komfortabelt och litet som möjligt.
– För nästa generations medicinteknik är komfort för patienten en viktig framgångsfaktor. Detta har vi tagit hänsyn till när vi utvecklat Bio-patch. Alla elektroniska komponenter sitter på en flexibel folie vilket bidrar starkt till Bio-patch är enkel att fästa på huden och gör plåstret komfortabelt. Billiga, flexibla sensorer gör att Bio-patch kan kastas efter användning.
Framgångarna för det elektroniska plåstret har hittills varit flera.
– Bio-patch har resulterat i flera publiceringar i väl ansedda vetenskapliga tidsskrifter och framgångsrikt framtagande av en prototyp. Dessutom har ett flertal företag redan visat intresse för Bio-patch.


Från vänster: Geng Yang (KTH), Matti Mäntysalo (Tampere University of Technology, Finland) och Li Xie (KTH)

Comments are closed.