Huawei fortsätter växa

Det kinesiska telekomföretaget Huawei rapporterar globala försäljningsintäkter för 2012 på 220.19 miljarder CNY och en nettovinst på 15.38 miljarder CNY1. I Norden ökade försäljningen med 20 procent, till 325 miljoner USD. De kommande fem åren tror man på en global årlig tillväxttakt på 10 procent.

I Norden ser Huawei en fortsatt jämn expansion inom mobil nätverksinfrastruktur och mobila konsumentprodukter. I slutet av 2012 tecknade företaget ett avtal med 3GIS för modernisering och drift av det rikstäckande 3G nätet. Huawei fortsätter att arbeta i nära samarbete med samtliga ledande nordiska operatörer och har idag närmare 800 medarbetare på elva kontor i Norden.
–  De senaste åren har vi haft en stadig tillväxt inom mobil infrastruktur, under 2013 är vår målsättning att stärka vår position inom tjänster och fasta nät, säger Gordon Luo, VD för Huawei Norden. Samtidigt fokuserar vi på att stärka vårt varumärke som ett led i vår satsning på att erbjuda smartphones till konsumenter.
Under 2012 expanderade Huawei sin lokala organisation inom forskning och utveckling (F&U) genom att etablera sitt fjärde F&U-center i Norden, baserat i Helsingfors med fokus på mjukvaruutveckling för smartphones. Det nya centret kompletterar de tre befintliga i Sverige, där Kista är en av två Europeiska F&U-hubbar med fokus på design av mobil infrastruktur, algoritmer och strategiskt viktig teknikutveckling.
Verksamheten i Göteborg har ett globalt ansvar för mikrobasstationer och systemdesign av nästa generations makrobasstationer. Under förra året inledde Huawei ett forskningssamarbete med Chalmers Tekniska Högskola för att lösa problemen med överbelastning i mobilnäten i befolkningstäta områden. Tidigt 2012 rekryterades Tord Wingren som Vice President och platschef för verksamheten i Lund som under året expanderat fokus till teknikutveckling av modem för mobila bredbandsprodukter och smartphones. Huawei´s nordiska forskningsorganisation omfattar närmare 350 personer.
*1 (US$1.00 = CNY6.2285 per den 31a December, 2012)
*2 Omsättningen på 325 miljoner USD är oreviderad, de lokala årsredovisningarna fastställs efter revision under andra halvan av kvartal 2, 2013.

Comments are closed.