Hon är årets GKN-stipendiat

Nu har årets GKN-stipendiat utsetts och mottagaren är Linnéa Carlsson. Hon är doktorand i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst och disputerar i slutet av december. I nomineringen lyfts särskilt hennes engagemang för företagssamverkan och samproduktion av forskning och kunskap genom innovativa former.


Linnéa Carlsson tillsammans med Henrik Runnemalm från GKN Aerospace.

Under en ceremoni på högskolan delades stipendiet ut den 7 december. Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace, deltog för att tillkännage stipendiaten. Stipendiet vill belöna särskilda och innovativa samverkansinsatser och de som kan söka är studenter och personal på Högskolan Väst. Stipendiet omfattar 15 000 kronor och delas ut årligen under 10 år från och med 2016. Det instiftades 2015 när GKN Aerospace fyllde 85 år och Högskolan Väst fyllde 25 år.

Motivering:

Linnéa Carlsson har under hela sin doktorandtid varit kopplad till forskningsprojekt där industrins parter varit delaktiga. Hennes engagemang för företagssamverkan och samproduktion av forskning och kunskap har varit mycket stort, där hennes insatser inom projektet Artificial and Human Intelligence through Learning, AHIL, särskilt kan nämnas. Genom sin forskning har Linnéa lyft på många lock till digitalisering i industriföretagen, där fokus har varit människo-centrerad industriell digitalisering. Hennes studier har fäst uppmärksamhet på villkor och förutsättningar för chefskap och medarbetarskap i relation till industriell digitalisering.

Linnéa har varit en eftertraktad doktorand hos företagen där hon har genomfört innovativa former för forskningssamverkan och hennes resultat har kontinuerligt nyttjats av företagen redan under projektets gång. Efter sin disputation i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande, har hon i kommande post doc-projekt fått fortsatt förtroende från flera företag kring samproduktion och forskning på temat Organisatorisk förmåga för människo-centrerad industriell digitalisering.

Linnéa Carlsson utses därmed till GKN-stipendiat 2023.

Comments are closed.