Högskolan i Gävle bra på samarbete

Tillväxtverket och Energimyndigheten har nominerat Högskolan i Gävle som Sveriges kandidat till EU:s pris för företagsfrämjande.

EU-kommissionen arrangerar varje år en tävling för att lyfta fram goda exempel på företagsfrämjande. I år är Högskolan i Gävles och Högskolan Dalarnas samarbete, för att hjälpa små och medelstora företag med energieffektivisering, utvalt som ett av de två bästa projekten i Sverige.
Via KTP-projektet, (Knowledge Transfer Partnerships), kan företag få hjälp av en nyexaminerad akademiker att utveckla företaget och högskolan får i sin tur viktig kunskap för vidare forskning.
Samverkansmodellen innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till två år. Under hela tiden medverkar Högskolan i Gävle eller Högskolan Dalarna med en kvalificerad handledare, en affärscoach och man kan också bidra med labbresurser.
– Företagen har genom KTP kunnat genomföra givande och spännande projekt, säger Ola Wiklund, samordnare för KTP vid Högskolan i Gävle. I Gävleborg har vi haft KTP på en del mindre orter, dit det inte är så självklart att man söker sig till som nyexaminerad student. Att vi nominerats som bäst i Sverige är ju en fantastisk bekräftelse för oss alla som är inblandade i detta.

Comments are closed.