Högskolan Dalarna får masterexamensrätt i mikrodataanalys

Högskoleverket har godkänt en ansökan från Högskolan Dalarna om masterexamensrätt i mikrodataanalys.

Detta område omfattar delar som artificiell intelligens, beslutstödsystem, datamodellering, försöksplanering, geografiska informationssystem, mätteknik, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning. Inom detta område har Högskolan i sin ansökan föreslagit en masterutbildning med inriktning mot Business Intelligence (BI).

Masterexamensrätten innebär att Högskolan Dalarna nu kan starta olika utbildningar inom mikrodataanalys och själva examinera studenter på masternivå.

Högskolan Dalarna uppges också ha etablerat ett nära samarbete inom området mikrodataanalys med processindustrin, statliga verk och detaljhandeln. Det här ger viktiga ingångar till en kommersiell arbetsmarknad som i övrigt domineras av stora företag som SAS, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Mc Kinsey och Accentura, vilka också skulle kunna vara samarbetspartners för Högskolan.

– Det här ger oss stor flexibilitet att hitta bra utbildningslösningar, som syftar till framför allt att möta det regionala behovet på arbetskraft, speciellt inom data och IT-relaterade företag, säger Kenneth Carling, professor i statistik vid Högskolan Dalarna.

Comments are closed.