Högfrekvent direktsamplande SDR

A/D-omvandlaren i en ”software defined radio” bestämmer ytterst gränserna för vad mottagarens kan prestera. Två nya A/D-omvandlarkretsar från Analog Devices innebär teknologimässigt ett rejält ”lyft”.  Användningsområdet är framför allt i ”ultra wideband” radarsystem, spektrumanalysatorer, digitala minnesoscilloskop, militära kommunikationssystem, militära störnings/antistörningsystem och  i elektroniska motmedel.


AD9625 är en 12 bit ”pipelined” A/D-omvandlare som kan klockas med upp till 2 GSa/s
Läs mer..

Läs temaartiklarna om mätteknik

Ladda ner instrumentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.