Hjälpmedel ska utvecklas

Personer som använder text- och bildtelefoner som hjälpmedel ska tillsammans med landstingen prova hur valfriheten kan utvecklas i en försöksverksamhet som leds av Hjälpmedelsinstitutet.

Målet är att döva, personer med talskada, grav hörselnedsättning och döv-blindhet ska ha större valfrihet och kunna påverka vilken typ av produkt eller program som de vill använda.

I en försöksverksamhet ska man prova att arbeta med program för bildtelefoni och chatt som finns på konsumentmarknaden. Försöksverksamheten ska bland annat undersöka hur teknisk support och utbildning för den som vill använda konsumentprodukter som hjälpmedel ska gå till.

Comments are closed.